Editors: John London, Gabriel Sansano
ISBN: 9781787073227
Format: Paperback
Extent: 255 pp
Price:  €59.30
Publication: September 2022
Publisher: Peter Lang International

 El teatre còmic en català (1900–2016)

Comedy has always had a constant presence in the history of Catalan theatre, but it has never really been recognized as a separate generic identity, worthy of academic study as a whole. This volume is the first concentrated attempt to analyse Catalan theatre under the comic lens, with essays in English and Catalan. It studies comic form, performative innovations and socio-political function.

As well as providing detailed analysis of figures excluded from standard accounts, it makes a strong case for the originality of many authors, directors and actors. This is definitely another realm in which the Catalan contribution to European culture needs to be acknowledged and appreciated. Moreover, the book provides a rare instance when theatre is considered – within the same project – from several regions where Catalan is spoken: Catalonia, the Valencia region and different towns in French Catalonia.

La hilaritat sempre ha tingut una presència molt important en l’evolució del teatre català, tot i que rarament ha comptat amb un estudi i reconeixement acadèmics. Aquest volum proposa una anàlisi de diverses formes d’humor de l’escena catalana del segle XX, amb una selecció d’assaigs en anglès i català d’experts de diferents universitats.

S’hi examinen algunes propostes de comicitat, innovacions performatives i la projecció sociopolítica d’aquesta jocositat. També s’hi estudia l’originalitat d’un conjunt d’autors, directors i actors al marge de l’humor políticament correcte. Sens dubte, un altre àmbit, el de riure, en el qual cal reconèixer i posar en valor la contribució catalana a la cultura europea. El ibre constitueix un cas rar on es considera el teatre – dins d’un mateix projecte – de diversos espais geogràfics on es parla català: Catalunya (sobretot Barcelona), el País Valencià i diferents pobles del Rosselló.