Editors: Soriano, Lourdes, Rovira, Helena, Coderch, Marion, Sabaté, Glòria and Espluga, Xavier
ISBN: 9783034313025
Format: PB
Extent: 436 pp
Price: 89 €
Publication: October 2014
Publisher: Peter Lang International

En aquest llibre es dóna a conèixer l’estat actual de les investigacions més avançades en el camp de les Humanitats, presentant alguns dels projectes capdavanters que estan duent a terme historiadors i filòlegs de prestigi internacional a Europa i als Estats Units. Aquests projectes tenen a veure amb corpora de textos antics (literaris o lingüístics), repertoris mètrics, bases de dades sobre manuscrits, impresos, referents iconogràfics, digitalitzacions de fons antics o catàlegs de grans institucions de recerca, etc.

El volum mostra els darrers progressos en el procés de divulgació dels resultats de la recerca a través d’Internet.

This book reveals the current state of advanced research in the field of Humanities, introducing some of the leading projects being carried out in Europe and in the Unites States by historians and philologists. These research projects have to do with corpora of medieval Romance texts (literary or linguistic), metric indexes, databases on manuscripts, printed copies, iconographic sources, digitalisations of old collections or catalogues in the main research institutions.

This volume shows the last advances in the dissemination of research outcomes through the Internet. This volume contains contributions in English, Catalan, Spanish, Italian and French.